Πότε γιορτάζει: Φωτούλα

Το όνομα Φωτούλα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

6/1/2022 Πέμπτη 2022-1-6

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.
6/2/2022 Κυριακή 2022-2-6

γιορτάζει σε 17 ημέρες.
26/2/2022 Σάββατο 2022-2-26

γιορτάζει σε 37 ημέρες.
24/5/2022 Τρίτη 2022-5-24

γιορτάζει σε 123 ημέρες.