Ποιός γιορτάζει στις 6/2/2022

Στις 6/2/2022 γιορτάζουν 12 ονόματα:

6/2/2022 Κυριακή 2022-2-6

γιόρταζε πριν από 103 ημέρες.
6/2/2022 Κυριακή 2022-2-6

γιόρταζε πριν από 103 ημέρες.
6/2/2022 Κυριακή 2022-2-6

γιόρταζε πριν από 103 ημέρες.
6/2/2022 Κυριακή 2022-2-6

γιόρταζε πριν από 103 ημέρες.
6/2/2022 Κυριακή 2022-2-6

γιόρταζε πριν από 103 ημέρες.
6/2/2022 Κυριακή 2022-2-6

γιόρταζε πριν από 103 ημέρες.
6/2/2022 Κυριακή 2022-2-6

γιόρταζε πριν από 103 ημέρες.
6/2/2022 Κυριακή 2022-2-6

γιόρταζε πριν από 103 ημέρες.
6/2/2022 Κυριακή 2022-2-6

γιόρταζε πριν από 103 ημέρες.
6/2/2022 Κυριακή 2022-2-6

γιόρταζε πριν από 103 ημέρες.
6/2/2022 Κυριακή 2022-2-6

γιόρταζε πριν από 103 ημέρες.
6/2/2022 Κυριακή 2022-2-6

γιόρταζε πριν από 103 ημέρες.