Πότε γιορτάζει: Φόρης

Το όνομα Φόρης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

9/5/2024 Πέμπτη 2024-5-9

γιόρταζε πριν από 47 ημέρες.