Πότε γιορτάζει: Φόρης

Το όνομα Φόρης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

9/5/2023 Τρίτη 2023-5-9

γιόρταζε πριν από 23 ημέρες.