Πότε γιορτάζει: Φώτω

Το όνομα Φώτω γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

6/1/2022 Πέμπτη 2022-1-6

γιόρταζε πριν από 12 ημέρες.
6/2/2022 Κυριακή 2022-2-6

γιορτάζει σε 19 ημέρες.
26/2/2022 Σάββατο 2022-2-26

γιορτάζει σε 39 ημέρες.
24/5/2022 Τρίτη 2022-5-24

γιορτάζει σε 125 ημέρες.