Πότε γιορτάζει: Χάρις

Το όνομα Χάρις γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

28/1/2022 Παρασκευή 2022-1-28

γιορτάζει σε 8 ημέρες.