Πότε γιορτάζει: Χάρισος

Το όνομα Χάρισος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

1/3/2020 Κυριακή 2020-3-1

γιόρταζε πριν από 31 ημέρες.