Πότε γιορτάζει: Χαρίτη

Το όνομα Χαρίτη γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

5/10/2019 Σάββατο 2019-10-5

γιόρταζε πριν από 68 ημέρες.