Πότε γιορτάζει: Χαρίτη

Το όνομα Χαρίτη γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

5/10/2020 Δευτέρα 2020-10-5

γιόρταζε πριν από 18 ημέρες.