Πότε γιορτάζει: Χαριτίνα

Το όνομα Χαριτίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

5/10/2020 Δευτέρα 2020-10-5

γιόρταζε πριν από 19 ημέρες.