Πότε γιορτάζει: Χαριτίνα

Το όνομα Χαριτίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

5/10/2019 Σάββατο 2019-10-5

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.