Πότε γιορτάζει: Χαριτίνη

Το όνομα Χαριτίνη γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

5/10/2019 Σάββατο 2019-10-5

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.