Πότε γιορτάζει: Χρυσάφιος

Το όνομα Χρυσάφιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

25/10/2019 Παρασκευή 2019-10-25

γιορτάζει σε 4 ημέρες.