Πότε γιορτάζει: Χρυσή

Το όνομα Χρυσή γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

30/1/2022 Κυριακή 2022-1-30

γιορτάζει σε 12 ημέρες.
13/10/2022 Πέμπτη 2022-10-13

γιορτάζει σε 267 ημέρες.
25/12/2022 Κυριακή 2022-12-25

γιορτάζει σε 341 ημέρες.