Πότε γιορτάζει: Χρυσαφένια

Το όνομα Χρυσαφένια γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

25/10/2020 Κυριακή 2020-10-25

γιορτάζει σε 151 ημέρες.