Ποιός γιορτάζει στις 17/5/2023

Στις 17/5/2023 γιορτάζουν 7 ονόματα:

17/5/2023 Τετάρτη 2023-5-17

γιόρταζε πριν από 15 ημέρες.
17/5/2023 Τετάρτη 2023-5-17

γιόρταζε πριν από 15 ημέρες.
17/5/2023 Τετάρτη 2023-5-17

γιόρταζε πριν από 15 ημέρες.
17/5/2023 Τετάρτη 2023-5-17

γιόρταζε πριν από 15 ημέρες.
17/5/2023 Τετάρτη 2023-5-17

γιόρταζε πριν από 15 ημέρες.
17/5/2023 Τετάρτη 2023-5-17

γιόρταζε πριν από 15 ημέρες.
17/5/2023 Τετάρτη 2023-5-17

γιόρταζε πριν από 15 ημέρες.