Ποιός γιορτάζει στις 18/10/2019

Στις 18/10/2019 γιορτάζουν 4 ονόματα:

18/10/2019 Παρασκευή 2019-10-18

γιορτάζει σε 4 ημέρες.
18/10/2019 Παρασκευή 2019-10-18

γιορτάζει σε 4 ημέρες.
18/10/2019 Παρασκευή 2019-10-18

γιορτάζει σε 4 ημέρες.
18/10/2019 Παρασκευή 2019-10-18

γιορτάζει σε 4 ημέρες.