Ποιός γιορτάζει στις 18/10/2020

Στις 18/10/2020 γιορτάζουν 4 ονόματα:

18/10/2020 Κυριακή 2020-10-18

γιορτάζει σε 234 ημέρες.
18/10/2020 Κυριακή 2020-10-18

γιορτάζει σε 234 ημέρες.
18/10/2020 Κυριακή 2020-10-18

γιορτάζει σε 234 ημέρες.
18/10/2020 Κυριακή 2020-10-18

γιορτάζει σε 234 ημέρες.