Ποιός γιορτάζει στις 20/1/2022

Στις 20/1/2022 γιορτάζουν 11 ονόματα:

20/1/2022 Πέμπτη 2022-1-20

γιόρταζε πριν από 204 ημέρες.
20/1/2022 Πέμπτη 2022-1-20

γιόρταζε πριν από 204 ημέρες.
20/1/2022 Πέμπτη 2022-1-20

γιόρταζε πριν από 204 ημέρες.
20/1/2022 Πέμπτη 2022-1-20

γιόρταζε πριν από 204 ημέρες.
20/1/2022 Πέμπτη 2022-1-20

γιόρταζε πριν από 204 ημέρες.
20/1/2022 Πέμπτη 2022-1-20

γιόρταζε πριν από 204 ημέρες.
20/1/2022 Πέμπτη 2022-1-20

γιόρταζε πριν από 204 ημέρες.
20/1/2022 Πέμπτη 2022-1-20

γιόρταζε πριν από 204 ημέρες.
20/1/2022 Πέμπτη 2022-1-20

γιόρταζε πριν από 204 ημέρες.
20/1/2022 Πέμπτη 2022-1-20

γιόρταζε πριν από 204 ημέρες.
20/1/2022 Πέμπτη 2022-1-20

γιόρταζε πριν από 204 ημέρες.