Ποιός γιορτάζει στις 20/1/2024

Στις 20/1/2024 γιορτάζουν 11 ονόματα:

20/1/2024 Σάββατο 2024-1-20

γιόρταζε πριν από 128 ημέρες.
20/1/2024 Σάββατο 2024-1-20

γιόρταζε πριν από 128 ημέρες.
20/1/2024 Σάββατο 2024-1-20

γιόρταζε πριν από 128 ημέρες.
20/1/2024 Σάββατο 2024-1-20

γιόρταζε πριν από 128 ημέρες.
20/1/2024 Σάββατο 2024-1-20

γιόρταζε πριν από 128 ημέρες.
20/1/2024 Σάββατο 2024-1-20

γιόρταζε πριν από 128 ημέρες.
20/1/2024 Σάββατο 2024-1-20

γιόρταζε πριν από 128 ημέρες.
20/1/2024 Σάββατο 2024-1-20

γιόρταζε πριν από 128 ημέρες.
20/1/2024 Σάββατο 2024-1-20

γιόρταζε πριν από 128 ημέρες.
20/1/2024 Σάββατο 2024-1-20

γιόρταζε πριν από 128 ημέρες.
20/1/2024 Σάββατο 2024-1-20

γιόρταζε πριν από 128 ημέρες.