Ποιός γιορτάζει στις 28/11/2020

Στις 28/11/2020 γιορτάζει 1 όνομα:

28/11/2020 Σάββατο 2020-11-28

γιορτάζει σε 187 ημέρες.