Ποιός γιορτάζει στις 28/11/2019

Στις 28/11/2019 γιορτάζει 1 όνομα:

28/11/2019 Πέμπτη 2019-11-28

γιορτάζει σε 15 ημέρες.