Ποιός γιορτάζει στις 28/11/2022

Στις 28/11/2022 γιορτάζει 1 όνομα:

28/11/2022 Δευτέρα 2022-11-28

γιορτάζει αύριο.