Ποιός γιορτάζει στις 5/1/2022

Στις 5/1/2022 γιορτάζουν 5 ονόματα:

5/1/2022 Τετάρτη 2022-1-5

γιόρταζε πριν από 13 ημέρες.
5/1/2022 Τετάρτη 2022-1-5

γιόρταζε πριν από 13 ημέρες.
5/1/2022 Τετάρτη 2022-1-5

γιόρταζε πριν από 13 ημέρες.
5/1/2022 Τετάρτη 2022-1-5

γιόρταζε πριν από 13 ημέρες.
5/1/2022 Τετάρτη 2022-1-5

γιόρταζε πριν από 13 ημέρες.