Πότε γιορτάζει: Άγγελος

Το όνομα Άγγελος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/11/2020 Κυριακή 2020-11-8

γιορτάζει σε 163 ημέρες.