Πότε γιορτάζει: Άγγελος

Το όνομα Άγγελος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/11/2019 Παρασκευή 2019-11-8

γιόρταζε πριν από 7 ημέρες.