Πότε γιορτάζει: Αγγέλα

Το όνομα Αγγέλα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/11/2022 Τρίτη 2022-11-8

γιόρταζε πριν από 19 ημέρες.