Πότε γιορτάζει: Ανάργυρη

Το όνομα Ανάργυρη γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

28/6/2023 Τετάρτη 2023-6-28

γιόρταζε πριν από 160 ημέρες.
1/7/2023 Σάββατο 2023-7-1

γιόρταζε πριν από 157 ημέρες.
1/11/2023 Τετάρτη 2023-11-1

γιόρταζε πριν από 34 ημέρες.