Πότε γιορτάζει: Ανάργυρος

Το όνομα Ανάργυρος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

28/6/2023 Τετάρτη 2023-6-28

γιόρταζε πριν από 155 ημέρες.
1/7/2023 Σάββατο 2023-7-1

γιόρταζε πριν από 152 ημέρες.
1/11/2023 Τετάρτη 2023-11-1

γιόρταζε πριν από 29 ημέρες.