Πότε γιορτάζει: Ανάργυρος

Το όνομα Ανάργυρος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

28/6/2020 Κυριακή 2020-6-28

γιορτάζει σε 29 ημέρες.
1/7/2020 Τετάρτη 2020-7-1

γιορτάζει σε 32 ημέρες.
1/11/2020 Κυριακή 2020-11-1

γιορτάζει σε 155 ημέρες.