Πότε γιορτάζει: Ανάργυρος

Το όνομα Ανάργυρος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

28/6/2024 Παρασκευή 2024-6-28

γιορτάζει σε 3 ημέρες.
1/7/2024 Δευτέρα 2024-7-1

γιορτάζει σε 6 ημέρες.
1/11/2024 Παρασκευή 2024-11-1

γιορτάζει σε 129 ημέρες.