Πότε γιορτάζει: Αναργυρούλα

Το όνομα Αναργυρούλα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

28/6/2019 Παρασκευή 2019-6-28

γιόρταζε πριν από 147 ημέρες.
1/7/2019 Δευτέρα 2019-7-1

γιόρταζε πριν από 144 ημέρες.
1/11/2019 Παρασκευή 2019-11-1

γιόρταζε πριν από 21 ημέρες.