Πότε γιορτάζει: Αρσένιος

Το όνομα Αρσένιος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

8/5/2023 Δευτέρα 2023-5-8

γιόρταζε πριν από 25 ημέρες.
18/8/2023 Παρασκευή 2023-8-18

γιορτάζει σε 77 ημέρες.
10/11/2023 Παρασκευή 2023-11-10

γιορτάζει σε 161 ημέρες.