Πότε γιορτάζει: Αστέριος

Το όνομα Αστέριος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

7/8/2020 Παρασκευή 2020-8-7

γιορτάζει σε 68 ημέρες.
30/10/2020 Παρασκευή 2020-10-30

γιορτάζει σε 152 ημέρες.