Πότε γιορτάζει: Βέρα

Το όνομα Βέρα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

12/7/2019 Παρασκευή 2019-7-12

γιόρταζε πριν από 101 ημέρες.
4/10/2019 Παρασκευή 2019-10-4

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.