Πότε γιορτάζει: Βέρα

Το όνομα Βέρα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

12/7/2020 Κυριακή 2020-7-12

γιόρταζε πριν από 111 ημέρες.
4/10/2020 Κυριακή 2020-10-4

γιόρταζε πριν από 27 ημέρες.