Πότε γιορτάζει: Βέρα

Το όνομα Βέρα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

12/7/2024 Παρασκευή 2024-7-12

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.
4/10/2024 Παρασκευή 2024-10-4

γιορτάζει σε 82 ημέρες.