Πότε γιορτάζει: Βαλάντης

Το όνομα Βαλάντης γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

28/7/2020 Τρίτη 2020-7-28

γιόρταζε πριν από 91 ημέρες.
12/10/2020 Δευτέρα 2020-10-12

γιόρταζε πριν από 15 ημέρες.