Πότε γιορτάζει: Βαλάντης

Το όνομα Βαλάντης γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

28/7/2024 Κυριακή 2024-7-28

γιορτάζει σε 5 ημέρες.
12/10/2024 Σάββατο 2024-10-12

γιορτάζει σε 81 ημέρες.