Πότε γιορτάζει: Βαλάντης

Το όνομα Βαλάντης γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

28/7/2019 Κυριακή 2019-7-28

γιόρταζε πριν από 79 ημέρες.
12/10/2019 Σάββατο 2019-10-12

γιόρταζε πριν από 3 ημέρες.