Πότε γιορτάζει: Βαλέρια

Το όνομα Βαλέρια γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

22/11/2019 Παρασκευή 2019-11-22

γιορτάζει σήμερα!