Πότε γιορτάζει: Βασίλειος

Το όνομα Βασίλειος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

1/1/2022 Σάββατο 2022-1-1

γιόρταζε πριν από 19 ημέρες.