Πότε γιορτάζει: Γιουλίτσα

Το όνομα Γιουλίτσα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

18/5/2023 Πέμπτη 2023-5-18

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.
21/12/2023 Πέμπτη 2023-12-21

γιορτάζει σε 197 ημέρες.