Πότε γιορτάζει: Γλυκερία

Το όνομα Γλυκερία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

13/5/2023 Σάββατο 2023-5-13

γιόρταζε πριν από 19 ημέρες.