Πότε γιορτάζει: Γρηγορία

Το όνομα Γρηγορία γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

25/1/2021 Δευτέρα 2021-1-25

γιόρταζε πριν από 307 ημέρες.
28/3/2021 Κυριακή 2021-3-28
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 245 ημέρες.
14/11/2021 Κυριακή 2021-11-14

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.