Πότε γιορτάζει: Γρηγορία

Το όνομα Γρηγορία γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

25/1/2023 Τετάρτη 2023-1-25

γιόρταζε πριν από 309 ημέρες.
12/3/2023 Κυριακή 2023-3-12
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 263 ημέρες.
14/11/2023 Τρίτη 2023-11-14

γιόρταζε πριν από 16 ημέρες.