Πότε γιορτάζει: Γρηγόρης

Το όνομα Γρηγόρης γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

25/1/2020 Σάββατο 2020-1-25

γιόρταζε πριν από 73 ημέρες.
15/3/2020 Κυριακή 2020-3-15
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 23 ημέρες.
14/11/2020 Σάββατο 2020-11-14

γιορτάζει σε 220 ημέρες.