Πότε γιορτάζει: Γρηγόριος

Το όνομα Γρηγόριος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

25/1/2019 Παρασκευή 2019-1-25

γιόρταζε πριν από 296 ημέρες.
24/3/2019 Κυριακή 2019-3-24
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 238 ημέρες.
14/11/2019 Πέμπτη 2019-11-14

γιόρταζε πριν από 3 ημέρες.