Πότε γιορτάζει: Γρηγόριος

Το όνομα Γρηγόριος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

25/1/2022 Τρίτη 2022-1-25

γιόρταζε πριν από 318 ημέρες.
20/3/2022 Κυριακή 2022-3-20
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 264 ημέρες.
14/11/2022 Δευτέρα 2022-11-14

γιόρταζε πριν από 25 ημέρες.