Πότε γιορτάζει: Γόλης

Το όνομα Γόλης γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

25/1/2023 Τετάρτη 2023-1-25

γιόρταζε πριν από 241 ημέρες.
12/3/2023 Κυριακή 2023-3-12
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 195 ημέρες.
14/11/2023 Τρίτη 2023-11-14

γιορτάζει σε 51 ημέρες.