Πότε γιορτάζει: Γόλης

Το όνομα Γόλης γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

25/1/2024 Πέμπτη 2024-1-25

γιόρταζε πριν από 151 ημέρες.
31/3/2024 Κυριακή 2024-3-31
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 85 ημέρες.
14/11/2024 Πέμπτη 2024-11-14

γιορτάζει σε 142 ημέρες.