Πότε γιορτάζει: Γόλης

Το όνομα Γόλης γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

25/1/2019 Παρασκευή 2019-1-25

γιόρταζε πριν από 299 ημέρες.
24/3/2019 Κυριακή 2019-3-24
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 241 ημέρες.
14/11/2019 Πέμπτη 2019-11-14

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.