Πότε γιορτάζει: Δαβίδ

Το όνομα Δαβίδ γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

26/6/2020 Παρασκευή 2020-6-26

γιόρταζε πριν από 154 ημέρες.
1/11/2020 Κυριακή 2020-11-1

γιόρταζε πριν από 26 ημέρες.
13/12/2020 Κυριακή 2020-12-13
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 16 ημέρες.