Πότε γιορτάζει: Δαβίδ

Το όνομα Δαβίδ γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

26/6/2019 Τετάρτη 2019-6-26

γιόρταζε πριν από 60 ημέρες.
1/11/2019 Παρασκευή 2019-11-1

γιορτάζει σε 68 ημέρες.
15/12/2019 Κυριακή 2019-12-15
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 112 ημέρες.