Πότε γιορτάζει: Δαυίδ

Το όνομα Δαυίδ γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

26/6/2023 Δευτέρα 2023-6-26

γιόρταζε πριν από 162 ημέρες.
1/11/2023 Τετάρτη 2023-11-1

γιόρταζε πριν από 34 ημέρες.
17/12/2023 Κυριακή 2023-12-17
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 12 ημέρες.