Πότε γιορτάζει: Δαυίδ

Το όνομα Δαυίδ γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

26/6/2021 Σάββατο 2021-6-26

γιόρταζε πριν από 155 ημέρες.
1/11/2021 Δευτέρα 2021-11-1

γιόρταζε πριν από 27 ημέρες.
12/12/2021 Κυριακή 2021-12-12
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 14 ημέρες.