Πότε γιορτάζει: Ευσέβιος

Το όνομα Ευσέβιος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

15/2/2019 Παρασκευή 2019-2-15

γιόρταζε πριν από 120 ημέρες.
22/6/2019 Σάββατο 2019-6-22

γιορτάζει σε 6 ημέρες.