Πότε γιορτάζει: Ιάκωβος

Το όνομα Ιάκωβος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

30/4/2019 Τρίτη 2019-4-30

γιόρταζε πριν από 174 ημέρες.
23/10/2019 Τετάρτη 2019-10-23

γιορτάζει σε 2 ημέρες.