Πότε γιορτάζει: Ιάκωβος

Το όνομα Ιάκωβος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

30/4/2020 Πέμπτη 2020-4-30

γιορτάζει σε 100 ημέρες.
23/10/2020 Παρασκευή 2020-10-23

γιορτάζει σε 276 ημέρες.