Πότε γιορτάζει: Ιακωβίνα

Το όνομα Ιακωβίνα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

30/4/2019 Τρίτη 2019-4-30

γιόρταζε πριν από 226 ημέρες.
23/10/2019 Τετάρτη 2019-10-23

γιόρταζε πριν από 50 ημέρες.