Πότε γιορτάζει: Ιακωβίνα

Το όνομα Ιακωβίνα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

30/4/2020 Πέμπτη 2020-4-30

γιόρταζε πριν από 176 ημέρες.
23/10/2020 Παρασκευή 2020-10-23

γιορτάζει σήμερα!