Πότε γιορτάζει: Ιγνάτιος

Το όνομα Ιγνάτιος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

14/10/2020 Τετάρτη 2020-10-14

γιόρταζε πριν από 13 ημέρες.
20/12/2020 Κυριακή 2020-12-20

γιορτάζει σε 54 ημέρες.