Πότε γιορτάζει: Κλεοπάτρα

Το όνομα Κλεοπάτρα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

1/9/2020 Τρίτη 2020-9-1

γιόρταζε πριν από 60 ημέρες.
19/10/2020 Δευτέρα 2020-10-19

γιόρταζε πριν από 12 ημέρες.