Πότε γιορτάζει: Κλεοπάτρα

Το όνομα Κλεοπάτρα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

1/9/2019 Κυριακή 2019-9-1

γιόρταζε πριν από 50 ημέρες.
19/10/2019 Σάββατο 2019-10-19

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.