Πότε γιορτάζει: Λιάνα

Το όνομα Λιάνα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

9/3/2019 Σάββατο 2019-3-9

γιόρταζε πριν από 278 ημέρες.
20/7/2019 Σάββατο 2019-7-20

γιόρταζε πριν από 145 ημέρες.