Πότε γιορτάζει: Λουκάς

Το όνομα Λουκάς γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

11/6/2020 Πέμπτη 2020-6-11

γιορτάζει σε 109 ημέρες.
18/10/2020 Κυριακή 2020-10-18

γιορτάζει σε 238 ημέρες.
13/12/2020 Κυριακή 2020-12-13

γιορτάζει σε 295 ημέρες.