Πότε γιορτάζει: Λουκάς

Το όνομα Λουκάς γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

11/6/2024 Τρίτη 2024-6-11

γιόρταζε πριν από 8 ημέρες.
18/10/2024 Παρασκευή 2024-10-18

γιορτάζει σε 121 ημέρες.
13/12/2024 Παρασκευή 2024-12-13

γιορτάζει σε 177 ημέρες.