Πότε γιορτάζει: Λουκάς

Το όνομα Λουκάς γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

11/6/2020 Πέμπτη 2020-6-11

γιόρταζε πριν από 138 ημέρες.
18/10/2020 Κυριακή 2020-10-18

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.
13/12/2020 Κυριακή 2020-12-13

γιορτάζει σε 47 ημέρες.