Πότε γιορτάζει: Λουκία

Το όνομα Λουκία γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

11/6/2019 Τρίτη 2019-6-11

γιόρταζε πριν από 69 ημέρες.
18/10/2019 Παρασκευή 2019-10-18

γιορτάζει σε 60 ημέρες.
13/12/2019 Παρασκευή 2019-12-13

γιορτάζει σε 116 ημέρες.