Πότε γιορτάζει: Λουκία

Το όνομα Λουκία γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

11/6/2020 Πέμπτη 2020-6-11

γιορτάζει σε 11 ημέρες.
18/10/2020 Κυριακή 2020-10-18

γιορτάζει σε 140 ημέρες.
13/12/2020 Κυριακή 2020-12-13

γιορτάζει σε 196 ημέρες.