Πότε γιορτάζει: Λουκίτσα

Το όνομα Λουκίτσα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

11/6/2024 Τρίτη 2024-6-11

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.
18/10/2024 Παρασκευή 2024-10-18

γιορτάζει σε 123 ημέρες.
13/12/2024 Παρασκευή 2024-12-13

γιορτάζει σε 179 ημέρες.