Πότε γιορτάζει: Λουκίτσα

Το όνομα Λουκίτσα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

11/6/2020 Πέμπτη 2020-6-11

γιόρταζε πριν από 141 ημέρες.
18/10/2020 Κυριακή 2020-10-18

γιόρταζε πριν από 12 ημέρες.
13/12/2020 Κυριακή 2020-12-13

γιορτάζει σε 44 ημέρες.