Πότε γιορτάζει: Μάλα

Το όνομα Μάλα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

30/4/2020 Πέμπτη 2020-4-30

γιόρταζε πριν από 26 ημέρες.
23/8/2020 Κυριακή 2020-8-23

γιορτάζει σε 89 ημέρες.