Πότε γιορτάζει: Μαρίνος

Το όνομα Μαρίνος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

2/6/2019 Κυριακή 2019-6-2

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.
17/7/2019 Τετάρτη 2019-7-17

γιορτάζει σε 31 ημέρες.
18/10/2019 Παρασκευή 2019-10-18

γιορτάζει σε 124 ημέρες.