Πότε γιορτάζει: Μαρίνος

Το όνομα Μαρίνος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

2/6/2020 Τρίτη 2020-6-2

γιόρταζε πριν από 152 ημέρες.
17/7/2020 Παρασκευή 2020-7-17

γιόρταζε πριν από 107 ημέρες.
18/10/2020 Κυριακή 2020-10-18

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.