Πότε γιορτάζει: Μελίνα

Το όνομα Μελίνα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

16/9/2020 Τετάρτη 2020-9-16

γιορτάζει σε 200 ημέρες.
29/10/2020 Πέμπτη 2020-10-29

γιορτάζει σε 244 ημέρες.