Πότε γιορτάζει: Νίνος

Το όνομα Νίνος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

1/10/2019 Τρίτη 2019-10-1

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.
17/12/2019 Τρίτη 2019-12-17

γιορτάζει σε 63 ημέρες.