Πότε γιορτάζει: Πάτρα

Το όνομα Πάτρα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

21/1/2020 Τρίτη 2020-1-21

γιόρταζε πριν από 249 ημέρες.
29/4/2020 Τετάρτη 2020-4-29

γιόρταζε πριν από 151 ημέρες.
1/9/2020 Τρίτη 2020-9-1

γιόρταζε πριν από 26 ημέρες.
19/10/2020 Δευτέρα 2020-10-19

γιορτάζει σε 22 ημέρες.
10/11/2020 Τρίτη 2020-11-10

γιορτάζει σε 44 ημέρες.