Πότε γιορτάζει: Πάτρα

Το όνομα Πάτρα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

21/1/2023 Σάββατο 2023-1-21

γιόρταζε πριν από 318 ημέρες.
29/4/2023 Σάββατο 2023-4-29

γιόρταζε πριν από 220 ημέρες.
1/9/2023 Παρασκευή 2023-9-1

γιόρταζε πριν από 95 ημέρες.
19/10/2023 Πέμπτη 2023-10-19

γιόρταζε πριν από 47 ημέρες.
10/11/2023 Παρασκευή 2023-11-10

γιόρταζε πριν από 25 ημέρες.