Πότε γιορτάζει: Πάτρα

Το όνομα Πάτρα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

21/1/2022 Παρασκευή 2022-1-21

γιόρταζε πριν από 321 ημέρες.
29/4/2022 Παρασκευή 2022-4-29

γιόρταζε πριν από 223 ημέρες.
1/9/2022 Πέμπτη 2022-9-1

γιόρταζε πριν από 98 ημέρες.
19/10/2022 Τετάρτη 2022-10-19

γιόρταζε πριν από 50 ημέρες.
10/11/2022 Πέμπτη 2022-11-10

γιόρταζε πριν από 28 ημέρες.